Anunturi Fonduri Europene: LA LANSAREA PROIECTULUI MODERNIZARE LOCUINTA SOCIALA PRIN SCHIMBARE DE DESTINATIE TERMOIZOLATIE REPARARE ACOPERIS REFACERE INSTALATII INTERIOARE SANITARE COD SMIS 151281 » Monitorul de Suceava

Anunturi Fonduri Europene: LA LANSAREA PROIECTULUI MODERNIZARE LOCUINTA SOCIALA PRIN SCHIMBARE DE DESTINATIE TERMOIZOLATIE REPARARE ACOPERIS REFACERE INSTALATII INTERIOARE SANITARE COD SMIS 151281 » Monitorul de SuceavaUAT Municipiul Rădăuţi cu sediul în municipiul Rădăuţi, strada Piaţa Unirii, nr. 2, jud. Suceava, derulează începând cu data de 17.02.2022 proiectulMODERNIZARE LOCUINŢĂ SOCIALĂ PRIN SCHIMBARE DE DESTINAŢIE, TERMOIZOLAŢIE, REPARARE ACOPERIŞ, REFACERE INSTALAŢII INTERIOARE SANITARE”, COD SMIS 151281,cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și al Administrației în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 619.835,72 lei, din care asistenţa nerambursabilă este de 499.106,36 lei. Contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă este de 483.827,70 lei. Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și se implementează în municipiul Rădăuţi, strada Salcâmilor, nr. 3,  jud. Suceava, pe o durată de 34 luni, respectiv între data 01.03.2020 și data 31.12.2022.

Obiectivul generalal proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calităţii vieții populaţiei în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, prin crearea de facilitați care vor deservi majoritatea locuitorilor. Prin crearea acestor facilitați se urmărește, concomitent cu îmbunătățirea serviciilor sociale, culturale şi recreative, şi îmbunătățirea spaţiilor publice urbane din municipiu cu implicații asupra îmbunătățirii calităţii vieții populaţiei, în general.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Îmbunătăţirea calităţii vieții pentru locuitorii din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava. Obiectivul vizează realizarea investițiilor, cu impact pozitiv asupra calităţii vieții populaţiei municipiului cu precădere pentru populaţia aflată în risc de excluziune socială;

2. Asigurarea unui management eficient al proiectului, astfel încât să se asigure îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a tuturor cheltuielilor şi să se obţină rambursarea integrală a cheltuielilor eligibile aprobate prin contractul de finanțare. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific va fi realizată activitatea 2 – Managementul proiectului. Resursele umane implicate pentru atingerea acestui obiectiv sunt membrii UIP şi experții externi care vor fi subcontractați pentru servicii de management al proiectului;

3. Contribuie la îmbunătățirea următoarelor obiective ale Strategiei de Dezvoltare Locală: spaţii publice urbane;

4. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate – Obiectiv Specific OS 9.1.

 

UAT MUNICIPIUL RĂDĂUŢI

Date de contact:  Adresa: str. Piaţa Unirii, nr. 2, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava,  CP 725400

Tel: 0230561140, e-mail: programe@primariaradauti.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Sursa articol