Calendarul concursului de director din această vară. Proba scrisă pe 8 septembrie, pe 22-29 septembrie – interviurile

Cea mai mică rată de vaccinare a profesorilor din judeţul Giurgiu, la Seminarul Teologic


Ministerul Educației a publicat calendarul concursului de directori, care va avea loc în perioada iunie – septembrie 2022. Concursul a fost anunțat în Parlament de ministrul Sorin Cîmpeanu.

Concursul va începe în data de 27 iunie 2022, odată cu publicarea celor 1.700 de funcții rămase vacante. Depunerea dosarelor de candidatură este programată în prima jumătate a lunii iulie.

Proba scrisă se va desfășura în data de 8 septembrie 2022, iar interviurile vor fi susținute în perioada 22-29 septembrie 2022.

Metodologia de concurs rămâne aceeași, iar bibliografia de concurs la fel, potrivit comunicatului.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (sesiunea iunie-octombrie 2022):

Data Activitatea
27 iunie Publicarea funcţiilor vacante pentru care se organizează concursul
Constituirea comisiei naţionale, a comisiilor de organizare la nivel judeţean şi a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
28 iunie-17 iulie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă 
18-21 iulie Evaluarea dosarelor de înscriere
22 iulie Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
25 iulie Depunerea solicitărilor de analiză si remedierea eventualelor erori reclamate in etapa de înscriere 
26-27 iulie Remedierea eventualelor erori la nivelul etapei de înscriere
28 iulie Afişarea listei finale a candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
29 iulie Stabilirea centrelor speciale de desfăşurare a probei scrise Repartizarea candidaţilor pe centre
1 august – 6 sept. Transmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, autorităţile locale şi companii/universităţi, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu
8 septembrie Desfăşurarea probei scrise
8 septembrie Afişarea rezultatelor la proba scrisă
8-9 septembrie Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
12-13 septembrie Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă
13 septembrie Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă
14-18 septembrie Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n)
19-20 septembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
21 septembrie Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor
22-29 septembrie Desfăşurarea probei de interviu
23-30 septembrie Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu
30 septembrie Afişarea rezultatelor finale ale concursului
3 octombrie Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ
4 octombrie Validarea rezultatelor finale
5 octombrie Emiterea deciziilor de numire

Foto: © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Sursa articol